Tủ so màu Trung Quốc

Tủ so màu Trung Quốc giá rẻ sử dụng các nguồn sáng D65, TL84, CWF, F, UV. Ngoài ra có tủ so màu 4 nguồn sáng, 5 nguồn sáng, 6 nguồn sáng