Bút đo độ cứng màng sơn hãng TQC

Bút đo độ cứng màng sơn hãng TQC (Hardness Pen) SP0010, SP0015 được sử dụng theo tiêu chuẩn ISO 1518, AS 3894.4, EN 438-2, SIS 184188…