Đồng hồ đo độ cứng màng sơn BGD935 hãng Biuged

Đồng hồ đo độ cứng màng sơn BGD935 hãng Biuged được sử dụng để đo độ cứng các mẫu nhựa, dẻo, cao su, xà phòng…hiển thị giá trị max, min… trên màn hình.