Dụng cụ kiểm tra độ bền sơn chống va đập

Dụng cụ kiểm tra độ bền sơn chống va đập BEVS 1601 của hãng BEVS được dùng để đánh giá khả năng chống lại các tác động va đập của vật liệu phủ trong điều kiện thực tế một cách chính xác.