Giấy kéo sơn BGD299 hãng Biuged

Giấy kéo sơn BGD229 hãng Biuged đo độ che phủ sơn. Sử dụng trong ngành sơn, mực in, vật liệu phủ. GIấy kéo sơn sử dụng với thước kéo sơn hoặc máy che phủ.