Giấy kéo sơn hãng TQC

Giấy kéo sơn hãng TQC được sử dụng để kiểm tra các tích chất vật lý của lớp phủ, sơn mài và mực in nhằm xác định độ che phủ sơn…