Máy đo độ cứng bút chì BEVS

Máy đo độ cứng bút chì BEVS sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM D3363 và ISO 15184 để kiểm tra mức độ bị phá vỡ của bề mặt vật liệu phủ khi được làm  khô.