Máy đo độ nhám hãng Biuged

Máy đo độ nhám Biuged gồm 2 model là máy đo độ nhám BGD 930 và máy đo độ nhám bề mặt BGD 931. Máy này được cải tiến nhằm thích hợp đo độ nhám mẫu khác nhau.