Máy đo độ nhớt BGD155 hãng Biuged

Máy đo độ nhớt BGD155 hãng Biuged (Intelligent Digital Rotary Viscometer) kết nối máy tính thông qua cổng RS232, đo độ nhớt tới 80.000.000 mPa.s