Máy đo độ nhớt cầm tay BGD160 hãng Biuged

Máy đo độ nhớt cầm tay BGD160 hãng Biuged (xách tay) có 3 thang đo độ nhớt dễ lựa chọn là 25-150.000 hoặc 50-300.000 hoặc 200-1.200.000 mPas.