Máy kiểm tra độ trầy xước màng sơn hãng Biuged

Máy kiểm tra độ trầy xước màng sơn hãng Biuged (Automatic Scratch Tester) là chỉ số quan trọng đánh giá độ cứng màng sơn cũng như chất lượng sơn, lớp phủ…