Máy đo độ nhớt mực in Inkometer hãng Biuged

Máy đo độ nhớt mực in Inkometer hãng Biuged BGD615 (Ink Viscometer – Intelligent Inkometer) đo được độ tách màng mực, ảnh hưởng con lăn, chiều dày, nhiệt độ