Máy quang phổ so màu hãng Sheen

Máy quang phổ so màu hãng Sheen là máy quang phổ duy nhất kết hợp với đo độ bóng để xác định màu sắc của sản phẩm. Máy so màu Sheen Spectromatch Gloss Sheen