Máy so màu NH300

Máy so màu NH300 có hệ màu đa dạng, so sánh sự khác biệt chính xác giữa các màu sắc với nhau. Máy đo nhanh, chính xác, giá thành rẻ. Sử dụng rất nhiều mẫu.