Máy so màu NH310

Máy so màu NH310 hãng 3NH giá rẻ. Sử dụng hệ màu CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ …với khẩu độ mở 0.8 mm đo được các sản phẩm lõm, lỏng, nhớt, hạt, tấm…