Thẻ màu RAL

Thẻ màu RAL K7 có tất cả 213 màu, với mỗi trang trên đó có chứa 5 màu với thang đo đậm nhạt khác nhau. Thẻ màu K7 thuộc loại bóng (gloss) còn có loại matte.