Thước đo độ dày sơn ướt BEVS 1702

Thước đo độ dày sơn ướt hãng BEVS model 1702 với thang đo từ 0-100-200-300-500-1.000um cho phép đo độ dày của các lớp phủ vật liệu dễ dàng và nhanh chóng.