Thước đo độ mịn hãng Biuged

Thước đo độ mịn hãng Biuged với thang đo rộng từ 0-100um xác định mức độ phân tán của các hạt và kích thước hạt. Thước đo độ mịn gồm loại 1 rãnh và 2 rãnh.