Thước đo độ mịn sơn 501

Thước đo độ mịn sơn 501 Sheen đo độ mịn và độ phân tán của vật liệu rắn trong sơn, mực in, bột, thực phẩm. Thước có kích thước 0-50mm. Thước chống rỉ sét.