Thước kéo màng sơn 4 mặt BEVS

Thước kéo màng sơn 4 mặt BEVS được thiết kế với kích thước và độ chính xác cực kỳ cao, đo được cả 4 bề mặt chỉ bằng thao tác xoay 90 độ là có thể đo được.