Thước kéo màng sơn ướt BEVS

Thước kéo màng sơn ướt BEVS sản xuất theo công nghệ mới cho phép kéo sơn mực in trên các vật liệu giấy, card, da, vải, film tự động, với kích thước rãnh 6um