Thước kéo màng sơn ướt Sheen

Thước kéo màng sơn ướt Sheen dùng để kiểm tra độ dày của vật liệu phủ như sơn, mực in, keo dán…các rãnh trên thân của thước sẽ quyết định độ dày vật liệu.