Tủ giả lập môi trường UV Light

Tủ giả lập môi trường sử dụng bóng đèn UV làm nguồn sáng. Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm để thử độ bền của vật liệu trong điều kiện môi trường.