Tủ thử độ bền thời tiết Sheen

Tủ thử độ bền thời tiết Sheen được giả lập điều kiện môi trường như mưa bão, tia UV, độ ẩm cao. Đồng thời tủ thử độ bền thời tiết sử dụng công nghệ mới nhất là lọc ánh sáng Xenon để đảm bảo tính nhất quán, thống nhất và sự lặp lại đều đặn trong các điều kiện mô phỏng thời tiết ngoài tự nhiên trung thực nhất.