Bộ phá mẫu đạm 10 vị trí DI211A hãng Opsis

Bộ phá mẫu đạm 10 vị trí DI211A hãng Opsis gia nhiệt nhanh từ nhiệt độ 20oC đến 450oC trong vòng 45 phút và dễ dàng chuyển đổi đơn vị độ C và oF.