Khúc xạ kế CLR 12-70 Index

Khúc xạ kế CLR 12-70 của hãng Index  được thiết kế đo nhanh và chính xác độ ngọt Brix (% thể tích chất rắn, RI (refractive Index), hàm lượng nước, nhiệt độ.  Khúc xạ kế là thiết bị chất lượng tốt và đáng tin cậy để kiểm tra các thông số trên theo tiêu chuẩn ISO 10339: 1997. Các ống kính khẩu độ hiển thị rõ ràng và chi tiết, dễ quan sát.