Máy chiết béo SER148 hãng Velp

Máy chiết béo SER148 hãng Velp sử dụng phương pháp Randall nhanh gấp 5 lần phương pháp truyền thống. Máy sử dụng các mẫu rắn, bán rắn.