Máy chiết béo tự động SER158 hãng Velp

Máy chiết béo tự động SER158 hãng Velp gồm máy chiết béo 3 vị trí và máy 6 vị trí. Máy có khả năng thu hồi dung môi >90% rất tốt.