Máy chiết xơ hãng Velp

Máy chiết xơ hãng Velp Fiwe sử dụng phương pháp thử nóng Weende và Van Soest để phân tích chất xơ. Sử dụng chủ yếu trong thức ăn gia súc..