Máy chiết xơ lạnh hãng Velp

Máy chiết xơ lạnh hãng Velp COEX sẽ làm giảm chất béo sơ bộ trong mẫu và được sử dụng chung với máy chiết xơ thô Fiwe3/ Fiwe6 hãng Velp.