Máy đo đa chỉ tiêu PC700

Máy đo đa chỉ tiêu PC700 của hãng Eutech đo được các thông số pH, ORP, độ dẫn, nhiệt độ. Ngoài ra còn có máy đo đa chỉ tiêu để bàn PC2700 của hãng Eutech.