Máy đo oxi cầm tay DO 110

Máy đo oxi cầm tay DO 110 đo oxi hòa tan, nhiệt độ, áp suất. Đo nhanh chóng và chính xác. Dây nối điện cực dài đo sâu xuống các tầng nước. Máy đo oxi cầm tay DO 110 rẻ, tiện lợi.