Máy đo độ ngọt Pal-1 hãng Atago

Máy đo độ ngọt Pal-1 hãng Atago là dạng điện tử hiện số kích thước nhỏ gọn 100g. Thang đo rộng0-93% đo nhiều mẫu trái cây, thực phẩm, dược mẫu, mật đường…