Máy thủy phân HU6 hãng Velp

Máy thủy phân HU6 hãng Velp được sử dụng để tách các axit cơ bản trong các mẫu trước khi đưa đi phân tích chất béo trong máy SER148/SER158.