Máy trộn tốc độ cao Passon hãng KnS

Máy trộn tốc độ cao Passon hãng KnS điều khiển được tốc độ khuấy đồng thời cả nhiệt và thời gian mẫu. Đặc biệt thời gian trộn chỉ 1h.