Test NH3/NH4 nước

Test NH3/NH4 nước Sera dùng để tính tổng nồng độ amoni và amoniac thực tế bằng phương pháp so màu Test NH3/NH4 nước . Giá thành rẻ, chất lượng tốt. Thích hợp dùng cho nuôi trồng thủy sản, bể cá cảnh và nước thải.