Test pH nước

Test pH nước Sera dùng để kiểm tra pH nước trong ao nuôi thủy sản, nước hồ cá, nước thải. Test pH nước sử dụng phương pháp so màu với giá rẻ nhất Việt Nam. Test pH nước Sera Phân phối toàn quốc