Gỗ hương Sồi hãng Anchor Chef

Gỗ hương Sồi hãng Anchor Chef được sử dụng để tạo mùi cho thức ăn khi sử dụng kèm với súng tạo khói. Gỗ có mùi hương dịu nhẹ, phù hợp với các món thịt, cá..