Súng tạo khói mini hãng Anchor Chef

Súng tạo khói Mini hãng Anchor Chef DY-SK306 (Smoking Gun) được sử dụng để tạo khói cho thức ăn, nước uống đặc biệt có tạo bong bóng khói trên ly cocktail.