Súng bắn khói hãng PolyChef

Súng bắn khói P001 hãng PolyChef vừa tạo bong bóng khói trên ly cocktail vừa tạo khói cho món ăn, Máy tạo khói thiết kế nhỏ gọn, sử dụng đơn giản, tiện lợi.