Khúc xạ kế để bàn RX-5000α

Khúc xạ kế để bàn RX-5000α được sản xuất tại Nhật với giá rẻ phù hợp với người sử dụng Việt Nam. Máy đo có chỉ số khúc xạ (nD) là 132.700 – 158.000. Độ Brix: 0.000 – 100.000%