Máy phân tích kim loại cầm tay Htek

Máy phân tích kim loại cầm tay Htek model H500 (Handle XRF) là máy phân tích thành phần kim loại dạng cầm tay nhỏ gọn, dễ dàng phân tích kim loại nhanh