Nồi hấp tiệt trùng hãng Samheung

Nồi hấp tiệt trùng hãng Samheung bao gồm 4 loại SH-AC-60M, Sh-AC-80M, SH-AC-100M, SH-AC-128M với 4 thể tích khác nhau là loại 60L, 80L, 100L và 128L.