Tag Archives: Bóng đèn so màu

Nhiệt độ màu ảnh hưởng đến hình ảnh như thế nào?

Nhiệt độ màu ảnh hưởng đến hình ảnh sản phẩm như thế nào

Nhiệt độ màu ảnh hưởng đến hình ảnh như thế nào? Nhiệt độ màu ảnh hưởng đến hình ảnh như thế nào 1. Nhiệt độ màu là gì? – Mỗi ánh sáng sẽ có thành phần màu riêng biệt. Để đo thành phần màu chúng ta sử dụng đơn vị chung gọi là nhiệt độ […]

Bóng đèn D65 trong tủ so màu vải Tilo

Bóng đèn D65 trong tủ so màu vải Tilo

Bóng đèn D65 trong tủ so màu vải Tilo Bóng đèn D65 giả lập ánh sáng ban ngày (day light) theo tiêu chuẩn so màu 1. Giới thiệu về phương pháp so màu: – Để tránh sự nhầm lẫn trong việc kiểm tra và đánh giá màu sắc của các sản phẩm như: vải, nhựa, […]

Tìm hiểu nhiệt độ màu của bóng đèn so màu

Tìm hiểu nhiệt độ màu của bóng đèn so màu trong tủ Tilo

Tìm hiểu nhiệt độ màu của bóng đèn so màu Nhiệt độ màu của bóng đèn so màu I. Tổng quan về nhiệt độ màu:     1.1. Khái niệm nhiệt độ màu: – Nhiệt độ màu là một khái niệm được rút ra từ định luật bức xạ của Planck. – Hiểu một cách […]