Tag Archives: đo độ dày màng sơn ướt

Phương pháp đo độ dày màng sơn

Phương pháp đo độ dày màng sơn Phương pháp đo độ dày màng sơn theo TCVN 9760:2013; ISO 2808:2007 Paints and varnishes – Determination of film thickness Trước khi chúng ta tìm hiểu về phương pháp đo độ dày màng sơn thì chúng ta cần tìm hiểu một số thuật ngữ sau: 1. Một số […]

Phương pháp cơ học đo độ dày màng sơn ướt

Phương pháp cơ học đo độ dày màng sơn ướt

Phương pháp đo độ dày màng sơn ướt Phương pháp đo độ dày màng sơn ướt theo TCVN 9760:2013; ISO 2808:2007 Paints and varnishes – Determination of film thickness 1. Nguyên tắc đo độ dày màng sơn ướt:     Bề mặt nền được tiếp xúc bởi một phần dụng cụ đo qua lớp phủ và bề […]