Tag Archives: Đo độ nhớt

Cốc đo độ nhớt dùng trong ngành sơn mực in

Cốc đo độ nhớt Zahn Cup dùng trong ngành sơn mực in Zahn Cup

Cốc đo độ nhớt Cốc đo độ nhớt dùng trong ngành sơn mực in I. Tổng quan về độ nhớt:     1.1. Độ nhớt là gì? Độ nhớt là đại lượng vật lý đặc trưng cho lực ma sát trong sinh ra do sự chuyển dịch của lớp này so với lớp khác dưới […]

Xác định độ nhớt

phương pháp xác định độ nhớt

Phương pháp xác định độ nhớt của chất lỏng Xác định độ nhớt     1. Định nghĩa độ nhớt – Độ nhớt là trở lực bên trong của một chất lỏng, mà trở lực này cần phải vượt qua được một lực, mà với lực đó tạo ra sự chảy của chất lỏng. – […]