Tag Archives: Horiba

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỘ MẶN TRONG NƯỚC

ảnh hưởng của độ mặn và tầm quan trọng của độ mặn trong nước

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỘ MẶN TRONG NƯỚC Độ mặn được hiểu là hàm lượng muối hòa tan trong nước. Độ mặn rất quan trọng với các sinh vật sống trong nước như thủy sinh, động vật cá, tôm, cua…và các cây trồng. Vì các sinh vật sẽ phát triển ở nhiều độ mặn khác nhau. […]

ẢNH HƯỞNG CỦA PH LÊN BỀ MẶT DA NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT NHƯ THẾ NÀO?

Ảnh hưởng của pH tới bề mặt da

ẢNH HƯỞNG CỦA PH LÊN BỀ MẶT DA NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT NHƯ THẾ NÀO? Ảnh hưởng của pH lên bề mặt da người và động vật như thế nào? – Bề mặt da người được phủ 1 lớp axit với độ pH từ 4.8 tới 6.0. Giá trị pH của da có thể được […]

HƯỚNG DẪN ĐO PH CHO RAU CỦ VÀ TRÁI CÂY

Hướng dẫn đo pH Rau củ và trái cây lên men

HƯỚNG DẪN ĐO PH CHO RAU CỦ VÀ TRÁI CÂY LÊN MEN Hướng dẫn đo pH cho rau củ và trái cây lên men Trái cây và rau củ muối chua (lên mem) là phương pháp bảo quản phổ biến và được ưu chuộng ở nước ta. Đặc biệt các loại rau củ, trái cây […]