Tag Archives: hướng dẫn sử dụng bút đo ph

Tầm quan trọng của pH trong ao nuôi tôm cá

Tầm quan trọng của pH trong ao nuôi tôm cá

Tầm quan trọng của pH trong ao nuôi tôm cá pH trong ao nuôi tôm cá 1. pH là gì? – pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion hiđrô (H+) trong dung dịch. – Trong thực tế, pH nước có thể nằm trong khoảng từ 0 – 14 và được chia […]

Hướng dẫn sử dụng máy đo pH Eutech

Máy đo pH EcoTestr ph 2 Eutech

Hướng dẫn sử dụng máy đo pH Hướng dẫn sử dụng máy đo pH EcoTestr pH2 hãng Eutech 1. Giới thiệu về bút EcoTestr pH2 hãng Eutech: – Bút EcoTestr pH2 hãng Eutech được dùng để đo nhanh pH của nước trong các ao nuôi trồng thủy sản, hồ bơi, đồng ruộng, nước thải, …… – […]