Tag Archives: máy phân tích đạm

Hướng dẫn định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn

Hướng dẫn định lượng Nitơ thep Kjeldahn

Hướng dẫn định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn Để định lượng được thành phần Nitơ theo Kjeldahn gồm 2 bước: I. Định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn: – Định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn trong những hợp chất có nitơ (Protein, acid amin, các hợp chất nitơ hữu cơ…) theo phương pháp […]

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP DUMAS VÀ PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

So sánh phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP DUMAS VÀ PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL So sánh phương pháp phân tích Nito: phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl 1.TẠI SAO PHẢI PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NITO HOẶC PROTEIN THÔ: – Theo tiêu chuẩn TCVN hiện nay sử dụng 2 phương pháp phân tích hàm lượng nito hoặc protein thô là […]