Tag Archives: máy so màu

Thiết bị cần dùng trong ngành sơn, mực in

Thiết bị cần dùng trong ngành sơn, mực in

Thiết bị cần dùng trong ngành sơn, mực in 1. Thiết bị cần dùng trong ngành sơn, mực in: – Dưới đây là danh sách các thiết bị cần dùng trong phòng thí nghiệm của ngành sơn, mực in và vật liệu phủ: Máy so màu (Different colorimeter) Máy đo độ bóng (Glossmeter) Tủ so […]

Sự khác biệt giữa máy so màu và máy so màu quang phổ

Máy so màu và máy so màu quang phổ

Sự khác biệt giữa máy so màu và máy so màu quang phổ Máy so màu và máy so màu quang phổ (Colorimeter & Spectrophotometer) 1. Công dụng của máy so màu và máy so màu quang phổ: – Máy so màu và máy so màu quang phổ đều có chung 1 công dụng đó […]